ослобађајући лежај камиона

  • Heavy Duty Truck Clutch Release Bearings

    Лежајеви за отпуштање квачила за тешке услове рада

    Између квачила и мењача је постављен лежај за отпуштање квачила.Седиште ослобађајућег лежаја је лабаво обложено на цевасти наставак поклопца лежаја првог вратила мењача.Кроз повратну опругу, раме ослобађајућег лежаја је увек наспрам виљушке за отпуштање и повлачи се у крајњи положај, одржавајући размак од око 3-4 мм са крајем полуге за отпуштање (прстом за отпуштање).